Jazykové verze

česky english

Hladinoměry

ELEKTROKONTAKTNÍ HLADINOMĚRY s opticko-akustickou signalizací, jsou lehké přenosné přístroje sloužící k měření hladiny vody ve vrtech, studních a vodních nádržích do hloubky 10 m - 700 m. Číslice za typovým označením udává délku pásma použitého k měření. Dotyk měřící sondy s hladinou vody je signalizován blikáním indikačních svítivých diod a současně zazní akustický signál. Při použití nástavce pro měření hloubky vrtu je indikován dotyk sondy s hladinou vody blikáním svítivých diod a současně akustickým signálem, dosednutí sondy na dno indikuje zhasnutí svítivých diod a utichnutí signálu. Požadovaná minimální měrná vodivost vody je 50 µScm-1.

Měřící pásmo :
u všech hladinoměrů je měřící pásmo z bílého plastu se dvěma zalisovanými ocelovými lanky. Dělení v cm a značení dm je v barvě černé, počet m v barvě červené.
Měřící sonda :
z korozivzdorného materiálu o průměru 16 mm s odšroubovatelnou zátěžkou s možností připojení vzorkovacích válců.
Nástavec pro měření hloubky :
z korozivzdorného materiálu o průměru 30 mm
Elektrický zdroj :
3 tužkové baterie typu AA-R6 Mignon
Indikace :
současně optická i akustická
Všechny hladinoměry jsou vybaveny regulací citlivosti a splňují podmínky ČSN 736614 pro přesnost měření ±(0,01m +1‰ H).
Zvláštní příslušenství :
- nástavec na měření hloubky - všechny typy
- transportní brašna - pro typ G 30, G50 - G300, OAL 50 - OAL 150, OALT 100