Jazykové verze

česky english

Měřič rozhraní

TYP : OWI 10, OWI 20, OWI 30

Měřič OWI 10, OWI 20 a OWI 30

Měřiče rozhraní jsou přenosné přístroje pro měření tloušťky vrstev elektricky nevodivých kapalin, které se ve vodě nerozpouští, nemísí se s vodou a vytvářejí tak podle rozdílné specifické hmotnosti při hladině nebo u dna rozhraní. Přístroj lze operativně použít k měření ve vrtech, nádržích, cisternách a všude tam, kde je nutné stanovit tloušťku nebo kontrolovat existenci elektricky nevodivé kapaliny ohraničené vzduchem nebo vodou. Signalizace fází je optická i akustická.

Výhodou přístroje je jednoduchá obsluha, provozní spolehlivost, jednoznačná opticko-akustická signalizace, okamžitá indikace prostředí, samočistící schopnost sondy, automatická signalizace nízkého napětí baterie či poruchy, mechanická odolnost a snadné čištění.

Technická data

průměr sondy
ø22 mm
elektrický zdroj
baterie 9V typ 6F22
odebíraný proud
10 mA
rozlišovací schopnost
0,5 mm
max. kinematická viskozita měřené látky
900 mm²/sec.
délka měřícího pásma
10, 20, 30 m dle požadavku
rozměry
230x265x100 mm
hmotnost
1,6 kg
rozsah pracovních teplot měřeného média
+ 3° ÷ 40°C